aku e se taema

Te laufenua tenei ne fakatu mo fai se koga e mafai ai fanau niutao mai sose feitu ote lalolagi o fesokotaki, fakalogo ki fenui mai te nuu pena foki mai Nauti mo Niusila.

TE MAOPOOPO KOTE MALOSI

NIUTAO NIUSILA

NIUTAO FUNAFUTI

NIUTAO SAMU

Lumanai o Niutao Salalau

Te taumafaiga ote laufenua a tatou tenei ke mafai ai o fakamau io me tausi kiei a sose information e uiga mote tou nuu moni ko Niutao. Mai tafa foki ailoa iei, ke mafai o fai pela me kote hub o sose fesokotakiga o fanau niutao nofo salalau i feitu e faa ote lalolagi.