Post Image

Tiketi mai Funafuti

Talofa koulua fanau NTO Aukilani mo Niu Sila aoao, e fakailoa atu fua me i tiketi a tatou kola ne aumai mai Funafuti konei ailoa koi toega, ke omamai koulua io me fakailoa mai ke na fakamau lua tiketi. Ko napa o tiketi a tatou konei mai lalo.

Ticket# (NTO NZ).

1. 1311 – 1320

2. 1321 – 1330

3. 1341 – 1350

4. 1471 – 1480

5. 1601 – 1610

Ka fia maua ne ou papa NTO koa na togi au tiketi. E taki 20 tala i te tiketi kae 20 failoga. Fakailoa atu me popono i te po 12 o Setema ke mafai o na fakafoki a tiketi ki Funafuti.

Fakafetai lasi…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email