Galuega ate Fenua

Galuega ate tou Fenua

Talofa fanau Niutao Aukilani, maise talavou.

Kafai te galuega a tatou i te wharehouse a tatou ma taeaoi te Asolima po 4 Aokuso i te itula e 10 mo te Asoono foki i te itila foki e 10 i te taeao. Koulua avanoa koa omamai ke puke lima fakatasi tatou ke vave tou galuega. Puke mai ne lua teu mo ne laugatu mo fai te galuega. fakafetai lasi, kae fetaui taeao.

Taipola te fenua.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email