COVID 19 Image

Fesoasoani mai Minisituli (NZ)

Faitalaga mo te Ministry Social Development/ Ministry Pacific People 25/08/2020.

Pogai o te sautalaga ko te fia fakaokooko mai fua fesoasoani kola e maua i Minisituli o latou mo fakapotopotoga, kaiga, Lotu mo tino takitokotasi i luga i Aukilani nei.

  1. Benefits mo tino matua kola koa Super pela foki mo latou kola ko masaki ko se maua o maua ne galuega.
  2. Fesoasoani ki latou kola ko pokotia se galue ona ko te COVID-19, e aofia i ei ko sene fesoasoani mo latou kola ko se galue ona ne fakamalolo. Togi o rent io me ko nisi pili manafai ko se maua o ‘togi. Fakamauaga o meakai mo laua kola tai faigata o maua ne meakai. Togi o vailakau mo te fakamauaga o fale mo laua kola ko seai ne koga mo ‘nofo.
  3. Fakamauaga o galuega, e mafai koe o fakaakoga io me fakagalue kae train i lalo i te galuega i polokalame a latou.
  4. Toe atiakega o fapotopotoga kola e pokotia ona ko te famai
  5. Fakamauaga o meakai mo nisi fesoasoani ke mafai o maua ne koe ne meakai. Kafai foki koe se tino se nofo mau e mafai koe o telefoni ki te Satauloa kula ke mafai o maua se fesoasoani ki tulaga o meakai.
  6. Fesoasoani ki te asiga o koe me masaki me ikai.

Ko fakamatalaga maea mo auala sokotaki kona katoa e maua ne koulua i loto i website konei mai lalo, masaua ke aasi koulua ki auala fesoasoani konei. Kafai e faigata koa sokotaki mai ke maua atu se fesoasoani mo koulua.

MSD: https://www.msd.govt.nz/

MPP: https://www.mpp.govt.nz/

Kaati tena kae fakalogologo ki te letio 531 PI i te Asoono me ka mafai foki o toe fakamtala mai fesoasoani konei.

Alolofa atu kia koulua katoa..

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email