COVID 19 Image

Covid-19 NZ 24 Aukuso 2020

9 tino foou ne pokotia i te 24 itula koa teka, 8 mautinoa, 1 tukutaumate.

10 tino i fakaimasaki, 2 i koga tausi tino masaki malosi (ICU)123 tino e masasaki nei.

Tino masaki konei i Aukilani ailoa mo Waikato e tokotasi, kae seai i nisi koga o Niu Sila.

Toe fakailoa mai i te itula e 3 i te afiafi nei me pefea te gsauega o te levolo puipui me fanaka ki te 4 io me koa fanaifo ki lalo.

Tena ailoa, kae koa alolofa atu taipola kia koulua katoa ailoa.Ke malosi mai o talosia ke na lelei te masaki…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email