COVID 19 Image

Covid-19 NZ 14 Aukuso 2020

Talofa koulua i te afiafi nei. Tenei koa oko mai te ikuga a te Maloo me ka fakasoko ailoa penei te levolo puipui levolo 3 ke oko loa ki te valuapo o te Asotolu po 26 Aokuso i Aukilani nei. Ko NZ katoa e levolo 2 ke oko atu foki ki te Asotolu po 26 Aokuso.

Koulua ke masani o taumata ki tala i loto i tv, maise mai te Maloo, kae se ko tala konei fua e olo i tua i auala me mafai ai koulua o tosala.

  1. Nofo i fale, vagana e olo koulua o togi meakai io me olo ki fakaimasaki. Tiga ai koulua kola e galulue ailoa.
  2. kafai e logologosala koulua ko fakailoa ki tou Tokita,
  3. taumafai o aasi manafai e masalosalo koulua.
  4. E tapu te maopoopo e silia atu i te toko sefulu tino.
  5. Akoga mo te lasiga o galuega koa popono.
  6. Masaua o peei o lua mea puipui (Masks mo Gloves) kae mumulu lua lima ma olo koulua i tua.

Kaati tena ailoa mai konei kae koa alolofa atu te taipola kia koulua katoa ailoa.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email